Mantram Panca Sembah atau Kramaning Sembah Lengkap Menurut Ajaran Hindu

Mantra Kramaning Sembah atau Panca Sembah diucapkan setelah melaksanakan puja Tri Sandya. Sarana persembahyangan yang pada umumnya digunakan umat Hindu meliputi Bunga, Dupa dan Air Suci (Tirtha).

Urutan-uruta panca sembah, baik pada waktu sembahyang sendiri ataupun sembahyang bersama adalah seperti dibawah ini :

1. Sembah pertama tanpa bunga (sembah puyung) ucapkan mantra :

“Om Atma Tattvatma Soddha Mam Svaha”

2. Sembah ke dua yaitu Menyembah Sanghyang Widhi Wasa sebagai Sanghyang Aditya dengan sarana bunga ucapkan mantra :

“Om Adityasyaparam jyotih Rakta teja namo’stute Svetapangkaja madhyasthah Bhaskarayo namo’stute”

3. Sembah ketiga menyembah Sanghyang WIdhi Wasa sebagai Ista Dewata dengan Sara Kwangen atau Bunga. Ucapkan mantra :

“Om namo devaya adhistanaya Sarva vyapi vai sivaya Padmasana eka prathistaya Ardhanaresvarya namah svaha”.

4. Sembah ke empat Menyembah Sanghyang Widhi Wasa sebagai pemberih anugerah, dengan sarana kwangen atau bunga ucapkan mantra :

“Om nugrahaka manohara, Deva dattanugrahaka, Arcanam sarva pujanam, Namah sarvanugrahaka, Om Deva devi mahasiddhi yajnangga nirmalatmaka, Laksmi siddhisca dirgahayuh Nirvighna sukha vrddhisca”.

5. Sembah ke Lima, Sembah Tanpa Bunga (Sembah Puyung) ucapkan mantra :

“ Om Deva Suksme Paramacintya Namag Svaha”

Setelah persembahyangan selesai (Panca Sembah) dilanjutkan dengan memohon Tirtha (air suci) dan Bija/ Wibhuti.

Itulah urutan persembahyangan umat Hindu dengan Panca Sembah. ***

The post Mantram Panca Sembah atau Kramaning Sembah Lengkap Menurut Ajaran Hindu appeared first on KABARPORTAL.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *